Airborne Taptoe Oosterbeek
Hèt muzikale slotstuk van de Airborne herdenkingen

Historie


Ontstaan Taptoe Oosterbeek
In 2019 beleefde de Airborne Taptoe Oosterbeek haar 45e editie. Sinds het ontstaan in 1975 is er veel gebeurd. Het evenement is kwalitatief en in omvang gegroeid en heeft in de loop der jaren internationale bekendheid verworven. Daarbij is het uitgegroeid tot dé muzikale afsluiting van de Airborne Herdenkingen in de maand september. Na de Airborne Wandeltocht, is de Airborne Taptoe Oosterbeek het grootste evenement van de Gemeente Renkum.

Taptoe Oosterbeek is in 1975 ontstaan uit de gedachte de amateurmuziek dichter bij het plaatselijke bevolking te brengen. Dit idee werd uitgewerkt door een kleine groep leden van de plaatselijke harmonie, te weten Jan van Eck, Cees Spijkers en Jan Westerhof. Hier werden zij bij geassisteerd door Dhr. B. Beekman (in het archief genoemd als Arnhemse emigrant). Beekman, muzikaal actief in de regio, had veel kennis en ervaring omdat hij betrokken was bij de organisatie van de NATO Taptoe Arnhem. Zonder iemand te kort te doen zijn dit de grondleggers van Airborne Taptoe Oosterbeek.
  Na een periode van hard werken zag Taptoe Oosterbeek op zaterdag 20 september 1975 om 20:30 uur het levenslicht. Het terrein was afgezet door uit Arnhem geleende dranghekken, aangevuld met kettingen en rood-wit afzetlint. De regiekamer was een transitbusje, terwijl het terrein werd belicht door wat lampen, gemonteerd aan omvangrijke stellages van geleend steigermateriaal. Een gevaarlijke situatie, zo spraken de vrijwilligers van die tijd achteraf. Alléén voor een aantal genodigden waren stoelen verplaatst op het bordes. Met deze eerste editie hoopte de organisatie ongeveer 800 bezoekers te trekken. Uit de politieverslagen valt op te maken dat dat er 4000 waren! Een vervolg kon niet uitblijven! Uit het archief staat in het verslag over de beginjaren het volgende beschreven:
 “Verrast door het enorme succes, het dringend verzoek door de overheid en aangemoedigd door de publieke opinie, heeft het bestuur van de K.H.O. in overleg met de eenheid van de Taptoe besloten in 1976 de 2e Taptoe Oosterbeek te organiseren. Door dit besluit is in wezen de traditie geboren om hiervan een jaarlijks evenement te maken.“          
  
Taptoe Oosterbeek was geboren. Direct ná afloop van de 1e Taptoe is gestart met de omvangrijke voorbereiding van de 2e Taptoe Oosterbeek. Omdat er een aantal ideeën waren gelanceerd omtrent accommodatie werd er nog harder gewerkt. Vele duizenden manuren hebben geresulteerd in het nu zo bekende decor. De decorwand beeld een kasteelmuur uit met in- en uitgang via de kasteelpoorten. De zeecontainer waarin alle toebehoren van het taptoeterrein, waaronder de decorwand, lichtmasten, geluidsinstallatie, het regiehuisje en al het metaal om dit op te bouwen, doet tijdens de taptoe dienst als regiehuisje en maakt onderdeel uit van het decor.
 


Taptoe Oosterbeek vandaag de dag
In de dagen voorafgaand aan de taptoe wordt het Raadhuisplein afgesloten voor auto’s zodat het opbouwen voor de taptoe kan beginnen. Vele jaren moest het terrein op een aantal plaatsen worden opengebroken om het decor en de lichtmasten te kunnen opbouwen. In 2010 werd samen met de Gemeente Renkum op deze punten putdeksels geplaatst. Dit om te voorkomen dat het Raadhuisplein op deze punten zou verzakken. Daarnaast scheelt het voor ons als organisatie enorm in de tijd en veiligheid. Nu hoeven alleen de putdeksels geopend te worden en dan kan gestart worden met de opbouw. Jaarlijks wordt klein onderhoud verricht aan onder andere het decor. Na de taptoe van 2010 werd duidelijk dat, na ruim 30 jaar trouwe dienst, het jute op de decorwand vervangen moest worden. Dat hield ook in dat de welbekende kasteelmuur opnieuw geschilderd moest worden. De handige handjes hebben we in huis, maar al met al betekende dat ook een flinke financiële kostenpost. Met een subsidiebijdrage van de Van Deventer Stichting, stichting Kruiswerk en het Prins Bernhard Cultuur Fonds kon het benodigde materiaal worden aangeschaft en staat de kasteelmuur inmiddels weer als een huis. De kasteelmuur in combinatie met het met rode banieren aangeklede Gemeentehuis zorgt voor een sfeervol en uniek geheel.           

Op de vrijdag voor de taptoe wordt het taptoeterrein opgebouwd. In het verleden is er dus veel gebeurd waar we vandaag de dag veel gemak van hebben. Dat zouden we niet hebben zonder de vaste groep vrijwilligers dat ieder jaar op het Raadhuisplein paraat staan. Onder hen nog steeds vrijwilligers van het eerste uur. Ook de Airborne Malletband moet hier genoemd worden. Voordat deze Oosterbeekse muziekvereniging opgericht werd in 2005, was dit ook de vaste groep mensen waar we op konden rekenen. Dit gaat zelfs terug tot het ontstaan van deze taptoe. Er zijn generaties groot gebracht met ons evenement. Deze mensen zijn onmisbaar, niet alleen om de helpende handen, maar ook om de kennis en ervaring. Taptoe Oosterbeek is dan ook iets waarnaar uitgekeken wordt, zonder deze mensen zou Taptoe Oosterbeek niet bestaan hebben.


Muzikale afsluiting Airborne Herdenkingen       
In de afgelopen 40 edities is het evenement gegroeid, heeft internationale bekendheid verworven en wordt gezien als dé muzikale afsluiting van de Airborne Herdenkingen in de maand september. Na de Airborne Wandeltocht, is Taptoe Oosterbeek het grootste evenement van de Gemeente Renkum. Als de taptoe in beeld komt bruist het in Oosterbeek. Het centrum is aangekleed met Engelse, Poolse, Nederlandse en Airborne-rode vlaggen. Op de dag van de taptoe vliegen Herculesvliegtuigen en Dakota’s over Oosterbeek. In de middag bruist het in Oosterbeek. Dan trekt een parade met voertuigen van ‘Keep them Rolling’ langs het taptoeterrein. 
             
Tijdens de taptoeavond verwelkomen we vele toeschouwers uit binnen- en buitenland. Onder hen nog steeds ‘Slag om Arnhem’-veteranen en familie. Daarnaast ontvangen wij geïnteresseerde bezoekers uit Engeland, Polen, Canada, Verenigde Staten, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, België en Tsjechië. Jong en oud(er) komen samen op het Raadhuisplein om te genieten van het showspektakel dat plaats vindt in het hart van Oosterbeek. Aansluitend aan het hoofdprogramma, waarin de deelnemende muziekkorpsen showoptredens verzorgen, volgt de traditionele finale. Deze finale staat in het teken van de Airborne Herdenkingen. Zo klinkt het koraal ‘Abide with me’, de volksliederen van Engeland, Polen en Nederland, welke uit volle borst worden meegezongen. Het taptoesignaal maakt ook deel uit van de finale en is een moment van bezinning en herdenking waarbij gedachten afdwalen naar alle strijders die hun leven gaven voor onze vrijheid. Ieder jaar weer is dit bijzonder moment, dankbaar en eervol. Dit alles onderscheid Taptoe Oosterbeek van soortgelijke evenementen, het unieke Oosterbeekse taptoegevoel. Voor ons is iedere editie een hoogtepunt dankzij de vele positieve, enthousiaste en dankbare reacties ontvangen.
  
De reacties komen onder meer tot uiting in de verkiezing 'Taptoe van het Jaar'. Sinds 2003 wordt deze verkiezing gehouden door de redactie van de website Korpsmuziek.nl. Dit is de website voor en van musicerend Nederland. Op deze site verschijnen ook  nieuwsberichten en recensies over evenementen en muziekkorpsen. Uit een selectie van de ongeveer 500 evenementen op de taptoekalender staan, kunnen bezoekers stemmen op onze taptoe. Ook kunnen bezoekers een aantal punten met een cijfer beoordelen. Deze punten kunnen gaan over o.a. de toegankelijkheid van onze taptoe, entreegeld, kwaliteit, diversiteit, organisatie en voorzieningen als parkeergelegenheid en consumpties. Voor ons als organisatie kunnen hier zeer bruikbare zaken naar voren komen, waarmee we Taptoe Oosterbeek kunnen blijven verbeteren. De afgelopen jaren mochten we de volgende plaatsen op onze naam schrijven:
  

2003: 18e plaats.         
2004: 13e plaats.         
2005: 10e plaats.         
2006: 10e plaats.         
2007: 13e plaats.         
2008: 13e plaats.         
2009: 5e plaats.           
2010: 5e plaats.           
2011: 11e plaats.         
2012: 7e plaats.           
2013: 11e plaats          

  
Bekijk hier het volledige overzicht vanaf 2003!


Organisatie volledig in eigen hand         
Vanaf het ontstaan in 1975 werd Taptoe Oosterbeek georganiseerd onder auspiciën van de Koninklijke Harmonie Oosterbeek door een taptoecommissie. In 2005 is de organisatie ondergebracht in een stichting. Stichting Taptoe Oosterbeek bestaat uit een viertal bestuursleden die inmiddels al tientallen jaren meedraaien bij het evenement. Iets wat vandaag de dag bijzonder is is dat de volledige organisatie in handen is van deze stichting. Niet alleen de verantwoordelijkheden die bij een stichtingsbestuur komen kijken, maar de hele organisatie, de regie, technische zaken en het draaien van de taptoe wordt verzorgd door de organisatie en de vaste groep vrijwilligers.
   
Als organisatie streven we naar een aansprekend programma met variatie en goed muzikaal niveau. Hiervoor trekken we regelmatig het land in om potentiële deelnemers te ‘scouten’. De korpsbemiddeling vindt plaats via Stichting Combinatie van Korpsen. Deze stichting onderhoud direct contact met de bestuurders van muziekverenigingen en heeft zicht op de beschikbaarheid van de korpsen. Zij leggen in opdracht van Stichting Taptoe Oosterbeek de gevraagde korpsen vast.  

Bekijk welke korpsen aan Taptoe Oosterbeek hebben deelgenomen sinds 1975!


Vrijwilligers
Het evenement Airborne Taptoe Oosterbeek kan niet zonder haar vrijwilligers. Al vele jaren kan de organisatie rekenen op een vaste groep mensen die zich met veel enthousiasme inzetten achter de schermen. Te denken valt aan de op- en afbouw van het terrein. Dit begint op de donderdag voorafgaand aan de taptoe met het afzetten van het Raadhuisplein. Op vrijdagmorgen wordt de container geplaatst met daarin het materiaal om het welbekende en kenmerkende decor met eigen licht- en geluidsinstallatie op te bouwen. Op zaterdag worden de stoelen gebracht en de laatste puntjes op de ï te zetten. Aansluitend aan de taptoe op zaterdagavond wordt alles weer afgebouwd en staat op zondagmorgen alleen nog een container op het terrein. Ook tijdens de taptoeavond zelf draait het hele programma op eigen vrijwilligers.


In 2019 heeft het stichtingsbestuur besluit genomen de mogelijkheid vrijwilligers te verbijzonderen voor hun bijdrage aan het evenement Airborne Taptoe Oosterbeek op te nemen in de reglementen. Aanleiding is dat vanaf het moment van ontstaan in 1975 tot heden er verschillende mensen zijn (geweest) die zich op uitzonderlijke wijze ingezet hebben voor het evenement. Vandaag de dag zijn er nog altijd mensen die betrokken zijn vanaf het eerste uur. De organisatie is daar trots op en deze personen vooral zeer erkentelijk. Het heeft er immers toe geleid dat dit evenement is uitgegroeid tot een internationaal zeer gewaardeerd evenement. 

Ereleden
Toegekend door bestuur en vrijwilligers van de Airborne Taptoe Oosterbeek als blijk van waardering voor de belangeloze en buitengewone bijdrage aan, inzet voor en betrokkenheid bij het evenement Airborne Taptoe Oosterbeek, aan:

● Rob Derwig
● Chris van Os
● Pascal Melse


Leden van Verdienste
Toegekend door bestuur en vrijwilligers van de Airborne Taptoe Oosterbeek als blijk van waardering voor de jarenlange vrijwillige medewerking en betrokkenheid bij het evenement Airborne Taptoe Oosterbeek, aan:

● Ineke Doornekamp - Postema
● Hélen Derwig - van Bruxvoort


Airborne Penning
Tijdens de 47e editie van de Airborne Taptoe Oosterbeek, dat plaatsvond op zaterdag 16 september 2023, viel de organisatie een grote eer te beurt. Uit handen van burgemeester van Renkum, mevrouw Agnes Schaap, ontvingen de bestuursleden de Airborne-penning. Deze waarderingspenning is door het gemeentebestuur in het leven geroepen als blijk van waardering naar personen en organisaties die een belangrijke rol hebben in doorgeven en beleven van de Airborne-geschiedenis.

De organisatie van Airborne Taptoe Oosterbeek is zeer vereerd en erkentelijk voor de waardering vanuit het gemeentebestuur van Renkum en voor de mooie woorden die bij de uitreiking zijn uitgesproken door de burgemeester. Vanuit de organisatie gaat ook veel dank uit naar alle vrijwilligers, sponsoren, partners en muziekkorpsen die dit evenement al vele edities tot een waardig muzikale afsluiting van de jaarlijkse Airborne Herdenkingen hebben gebracht.